وقتی یک سایت جدید می سازم و مثلا می خوام یک لیست خاص رو بهش تخصیص بدم لیست به سایت اصلی و اولیه شیرپوینت متصل می شه

وقتی یک سایت جدید می سازم و مثلا می خوام یک لیست خاص رو بهش تخصیص بدم لیست به سایت اصلی و اولیه شیرپوینت متصل می شه

kia1364 تازه وارد پرسیده شده در شهریور ۱۳, ۱۳۹۶ در شیرپوینت 2010.
افزودن دیدگاه